top of page

Claudicatio Intermittents

De praktijk is aangesloten bij Chronisch Zorgnet waardoor de looptraining vergoed wordt door de zorgverzekeraars.

 

De speciaal opgeleide fysiotherapeuten houden hun kennis up-to-date door jaarlijkse bijscholing om u de optimale begeleiding te kunnen geven.

CVFF 2020-Claudio.jpg

Als u loopt, hebben uw beenspieren meer zuurstof nodig dan wanneer u stilstaat. Bij claudicatio ofwel etalagebenen zijn de slagaders van het been door aderverkalking vernauwd. Hierdoor kunnen deze minder bloed aanvoeren en gaat er ook dus minder zuurstof naar de benen. Er kan sprake zijn van een langzaam en sluipend proces, maar pijn bij het lopen is het belangrijkste verschijnsel bij etalagebenen. De plaats waar de patiënt de pijn voelt, zegt meestal iets over de plaats waar de slagader is vernauwd.

Als u tijdig actie onderneemt, zorgt u ervoor dat uw klachten niet verergeren. Uw klachten kunnen door fysiotherapie ook afnemen.

 

Het blijkt dat de pijn die wordt veroorzaakt door slagaderverkalking in de benen, net zo goed en veiliger kan worden verholpen door intensieve looptherapie onder begeleiding van een gespecialiseerde fysiotherapeut die aangesloten is bij het Chronisch Zorgnet. Die aanpak scheelt de patiënt een operatie met alle risico’s van dien.

 

Door middel van gesuperviseerde looptherapie kan de pijnvrije loopafstand vergroot worden; de resultaten van looptherapie zijn aanzienlijk beter dan bij een operatie en met minder risico. Een bijkomend voordeel is dat de fysiotherapeut ook aandacht kan besteden aan de leefstijlveranderingen die nodig zijn om het risico op verdere problemen te verminderen. U kunt hierbij denken aan stoppen met roken, gezond eten en het ontwikkelen van een actieve levensstijl.

Benieuw naar een ervaringsverhaal van een patient van ons? Lees het in onderstaand artikel:

https://www.chronischzorgnet.nl/chronisch-zorgnet/actueel/nieuws/af0d34ba-db1d-4879-958e-1916a9c017e8/

bottom of page