top of page

Kinderfysiotherapie

De behandeling van kinderen vindt in onze praktijk plaats door gespecialiseerde kinderfysiotherapeuten. Zij hebben veel ervaring in het behandelen van kinderen.

 

De behandeling sluit goed aan bij het niveau van het kind waardoor de therapie niet als een behandeling aanvoelt.

Kinderen leren spelenderwijs. Door te bewegen en te spelen ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motoriek. Bij de meeste kinderen verloopt dat zonder problemen, echter bij sommige kinderen is er sprake van ontwikkeling gerelateerde problematiek, waarbij de ontwikkeling vertraagd, bedreigd of afwijkend kan zijn.

 

Dit kan een gevolg zijn van een aandoening, maar ook door een tekort aan motorische ervaring. Sommige kinderen hebben nu eenmaal meer oefening nodig om een vaardigheid te leren dan andere kinderen. Anderzijds kan het zijn dat een kind minder mogelijkheden heeft door een aandoening, waarbij het kind zo optimaal mogelijk gebruik moet leren maken van de mogelijkheden die er zijn. Naarmate het kind ouder wordt, zijn er steeds meer vaardigheden nodig om aan de eisen van de omgeving te voldoen.

 

De behandeling richt zich op het bewegend functioneren, met als doel de motorische en zintuiglijke ontwikkeling te stimuleren. In toenemende mate wordt hierbij uitgegaan van de hulpvraag van kind en ouder.

 

Functionaliteit staat hierin centraal.

Voorbeelden van behandelindicaties zijn:

 • Motorische ontwikkelingsachterstand

 • Asymmetrische zuigeling (voorkeurshouding) met metingen met PCM-meting of m.b.v. Skully Scare (https://www.skullycare.com/)

 • Huilbaby

 • Afwijkende bewegingsvormen (zoals billenschuiver, tenenloper)

 • Premature (te vroeg geboren) kinderen

 • Kinderen met een te lage of te hoge spierspanning

 • Centraal en perifeer neurologische aandoeningen (zoals cerebrale parese, spina bifida, plexusletsel)

 • Orthopedische aandoeningen (zoals scoliose, klompvoet)

 • Jeugdreuma

 • Oncologische aandoeningen (zoals leukemie)

 • Motorische problemen a.g.v. mentale retardatie, syndromen, ADHD en pervasieve ontwikkelingsstoornissen.

 • DCD (developmental coordination disorder)

 • (Motorische) schrijfproblemen.

bottom of page