top of page

Medische fitness

Bij ons kunt u in kleine groepen op een gezellige manier werken aan uw conditie​. De begeleidende fysiotherapeut(e) stelt een persoonlijk plan op die inspeelt op uw wensen.

Wij werken met een strippenkaartsysteem. Daardoor hoeft u nooit lessen in te halen of in te leveren. U betaalt voor wat u daadwerkelijk afneemt.

CVFF-03.jpg

Medische fitness is op een verantwoorde manier bewegen. Onder begeleiding van een fysiotherapeut(e) kan gewerkt worden aan de conditie in een prettige omgeving. Bij het opstellen van het programma wordt rekening gehouden met de individuele wensen en eventuele beperkingen. De groepen bestaan uit ongeveer 10 personen en er kan getraind worden op verschillende momenten in de week. Medische fitness wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar.
 
Voor informatie over de tijden of kosten vraag het uw therapeut of neem contact op met de praktijk.

bottom of page