top of page

Sportfysiotherapie

Onze praktijk is op beide locaties uitgerust met een ruime oefenzaal en ​oefenmateriaal waardoor de sporter op elk niveau (van recreatief tot professioneel) bij ons terecht kan.

CVFF-05.jpg

U heeft een blessure of u raakt overtraind. Dan wilt u zo snel mogelijk weer op de been. Tegelijkertijd wilt u blijven sporten en uw conditie behouden, desnoods met een alternatief trainingsschema. De sportfysiotherapeut(e) begrijpt wat er tijdens het sporten gebeurt en snapt waarom u geblesseerd bent geraakt. Als sporter weet hij ook hoe belangrijk de sport voor u en uw vereniging is. Dat ziet u terug in het behandelplan en het revalidatieschema die hij met u maakt. Enerzijds afgestemd op uw mogelijkheden en anderzijds op de sport die u beoefent. Hij kijkt naar uw motoriek en analyseert de blessure die is ontstaan. Aspecten als coördinatie, snelheid, lenigheid, kracht en uithoudingsvermogen worden in de behandeling opgenomen.

 

De sportfysiotherapeut(e) kan kiezen uit verschillende behandelmogelijkheden zoals oefenprogramma's (met of zonder trainingsapparatuur), braces of taping, mobiliserende technieken en diverse ondersteunende behandelapparatuur. De fysiotherapeut(e) traint uw sport specifiek en functioneel zodat u kunt herstellen tot uw oorspronkelijke sportniveau. Zo nodig wordt er met uw trainer over een aangepast trainingsschema overlegd.

 
U merkt dat u een stuk makkelijker praat met een specialist die u als sporter benadert. Indien verder onderzoek of behandeling door een orthopeed of sportarts noodzakelijk is, kunt u door de goede contacten van onze praktijk, een afspraak maken met een van de sportartsen of orthopeden van het Máxima Medisch Centrum. 

bottom of page