top of page

QDNA/Enquete

 

Voor onze praktijk is de kwaliteit van de fysiotherapeutische zorg zeer belangrijk en wij toetsen deze kwaliteit dan ook op continue basis. Hiermee streven wij ernaar om de kwaliteit van zorg vanuit uw optiek, als patiënt, te verbeteren. Uw ervaring als patiënt is dus van essentieel belang!

 

Om te meten wat u als patiënt heeft ervaren met betrekking tot kwaliteit en zorgverlening binnen onze praktijk, verstuurt QDNA, een onafhankelijk en geaccrediteerd meetbureau, een mail met een vragenlijst. Dit gebeurt na de laatste behandeling.

Met QDNA waarborgen wij uw anonimiteit en de kwaliteit van de meting. Uw ingevulde vragenlijst wordt dus anoniem verwerkt. De gegevens worden niet voor een ander doel gebruikt dan voor het toetsen van de kwaliteit van de verleende zorg. Invullen is vrijwillig en heeft geen enkele invloed op de zorg die u (of uw kind) krijgt.

 

Het kost u ongeveer 10 minuten om de vragenlijst in te vullen.

bottom of page