Multiple Sclerose

 

Multiple sclerose (MS) komt relatief veel voor en kan een grote impact hebben op nagenoeg alle facetten van het menselijk functioneren. De ziekte kent veelal een onvoorspelbaar beloop en is helaas niet te genezen. Het verloop van de ziekte kan ten dele beinvloed worden, onder andere door het gebruik van bepaalde medicatie. Hierbij is het van belang dat de juiste medicatie op het juiste moment gegeven wordt. 

Naast diagnose en behandeling is het van groot belang dat er een goede multidisciplinaire begeleiding ingeschakeld kan worden als dat nodig is. Doordat MS een effect kan hebben op bijna alle aspecten van het menselijk leven kan het noodzakelijk zijn dat diverse zorgverleners ingeschakeld gaan worden. Denk hierbij aan de fysiotherapeut en ergotherapeut, maar ook aan bijvoorbeeld de uroloog en psycholoog. Al deze zorgverleners moeten niet alleen deskundig zijn op hun vakgebied en op MS, maar ze moeten ook goed als team samen met de patiënt en diens naasten kunnen werken. 

 

MS is een chronische ziekte, een ziekte die nooit overgaat. Daarom is het belangrijk dat de patiënt zelf leert wat deze ziekte is, wat de gevolgen zijn, hoe klachten en symptomen te verlichten zijn en welke zorgverleners ingeschakeld kunnen worden als het nodig is. Eigen regie, eigen zeggenschap. Dat is ook een van de uitgangspunten van MS Zorg Nederland.

 

De praktijk maakt onderdeel uit van MS Zorg Nederland.

OPENINGSTIJDEN:

Locaties en openingstijden:

Valkenswaard

Medisch centrum Emmalaan

Emmalaan 9
5554 JM Valkenswaard
040-2013664

 

Wij werken samen met:

Bergeijk

Mr. Pankenstraat 5

5571 CP Bergeijk

0497-571611

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

08.00 - 18.00

08.00 - 21.00

08.00 - 18.00

08.00 - 21.00

08.00 - 18.00

gesloten

gesloten

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

08.00 - 21.00

08.00 - 18.00

08.00 - 18.00

08.00 - 21.00

08.00 - 18.00

gesloten

gesloten

ClaudicatioNet

ClaudicatioNet

SMC Sportmáx

SMC Sportmáx

MS Zorg Nederland

MS Zorg Nederland

Schoudernetwerk Noord-Brabant

Schoudernetwerk Noord-Brabant

FysioTopics Nederland

Fysiovisie

Fysiovisie