top of page

Covid-19 revalidatie

De praktijk is aangesloten bij Chronisch Zorgnet waardoor de Covid-19 revalidatie vergoed wordt door de zorgverzekeraars. De Covid-19 revalidatie wordt vergoed door de zorgverzekeraars voor 50 behandelingen uit de hoofdverzekering.

 

Informeer naar de voorwaarden bij uw eigen zorgverzekeraar of bij ons.

CVFF-11.jpg

Een deel van de patiënten dat corona heeft doorgemaakt heeft (langdurig) last van klachten zoals vermoeidheid en kortademigheid. Zij hebben veel baat bij adequate revalidatie door de fysiotherapeut. Het begin van het behandeltraject begint met een intake bij de fysiotherapeut. Aan de hand van dit gesprek wordt in kaart gebracht welke zorg nodig is. In overleg met u wordt dan een behandelplan opgesteld. 

Onze fysiotherapeuten hebben allemaal scholing gevolgd bij het Chronisch Zorgnet. Er wordt een individueel programma gemaakt gericht op conditie, spierkracht, ademhaling en leefstijl. Wij werken nauw samen met de huisarts, diëtist en ergotherapeut in de woonomgeving van de patiënt.

Voor meer informatie zie: https://chronischzorgnet.nl/nl

bottom of page